Tehokkuuslaskuri

Tärkeimmät kustannuksesi ovat rehut, porsaat ja kiinteät kustannukset. Tämä laskuri selkeyttää tehokkaan kierron merkityksen kannattavuudelle.
kpl
Esim. 26.4.2018
Keräily
HUOM! Merkitse päivä jona osasto tyhjenee ja se voidaan pestä. Osasto voi tyhjentyä joko puskuriosastoon tai teurasautoon.
Keräilypäivä 1
Esim. 26.4.2018
kpl
Keräilypäivä 2
Esim. 26.4.2018
kpl
Keräilypäivä 3
Esim. 26.4.2018
kpl
Keräilypäivä 4
Esim. 26.4.2018
kpl
Keräilypäivä 5
Esim. 26.4.2018
kpl
Keräilypäivä 6
Esim. 26.4.2018
kpl
päivää
Aika osaston tyhjentymisestä uusien porsaiden tuloon päivinä
€ / sika
Voit laskea tuoton katelaskurilla