Lastauslaskuri

Punnituspäivä on päivä, jolloin sikojen teurasjärjestyksestä päätetään ensimmäisen kerran. Punnistuspäivänä lihasikojen keskipainon tulisi olla noin 90-100 kg.

Kentissä oletuksena viitearvo, jota voit käyttää, mikäli et tiedä oikeaa arvoa.

€/kg
Jos lihaprosentti on 60% ja teuraspaino on kärkivälissä.
kg
kg
€/kg
kg
€/kg
kg
€/kg
kg
kg/päivä
Esim. 26.4.2018
Esim. 26.4.2018
€/kpl
€/porsas
Eivät riipu kasvatusajasta, mutta riippuvat tuotettujen lihasikojen määrästä (esim. porsaiden säännöllinen lääkintä, joka tehdään kerran kasvatuserän aikana, sikalan pesu ennen porsaiden tuontia yms. Kerran kasvatuserää kohti tehtävät toimenpiteet.)
kg elopainoa
Valitse noin sadan sian ryhmä ja määritä siitä:
kg
kg