Katelaskuri

Tämä laskuri on tehty yksinkertaiseen oman tilasi katetuoton vertailuun. Se ottaa huomioon lihan tilitysten lisäksi vain porsaskustannukset ja rehukustannukset. Vertailutietojen tulokset perustuvat HK Agrin Sinetti - seurantaan.

Kaikki kentät ovat pakollisia.

kg
€ / 1000 rehuyksikköä
rehuyksikkö / teuraskilo
Huomaa yksikkö
kg
€ / kg