Uusin sikalakonsepti

Tämä sikalan perusmalli on tehty tehokkaaseen ja taloudelliseen siantuotantoon, jossa aikaväli porsaista uusiin porsaisiin on 14 viikkoa. Kasvatuseriä tulee vuodessa 3,7. Tämä vastaa suunnilleen 325 kiloa lihaa jokaista sikapaikkaa kohti.  Sikalan nopea kierto yhdessä edullisten rakennuskustannusten kanssa laskee tuotannon kiinteitä kustannuksia tasolle, jolla kannattava siankasvatus on mahdollista.


Sikalan rakenteelliset ratkaisut, kuten osastojen lukumäärä, antavat raja-arvoja tuotantotavalle.


Nopea kierto edellyttää myös hyvää päiväkasvua. Tämä käsikirja antaa sikalan ilmanvaihdosta, ruokinnasta, hoidosta ja teurastusstrategiasta ohjeet, joita noudattamalla siat saadaan kasvamaan yli 950 grammaa päivässä.


Nopean kierron sikalakonsepti


Uudessa konseptissa on 7 kasvatusosastoa. Kullakin osastolla on 20 karsinaa ja jokaisessa on paikat 12 lihasialle.  Kasvatusosaston eläinmäärä on 240 lihasikaa. 


Osastot ovat kertatäyttöisiä, jotta tautipaine pysyy mahdollisimman pienenä. Sikalassa on 7 kasvatusosastolla 1680 lihasikapaikkaa ja jatkokasvatusosastolla 40 paikkaa, yhteensä 1720 lihasikapaikkaa.


14 viikon kierrolla sikalassa kasvatetaan n. 6 100 lihasikaa vuodessa. 88 kilon keskipainolla vuosituotanto on n. 532 000 kg sianlihaa.


Sikalan yksi kasvatusosasto täyttyy joka toinen viikko. Viimeinen erä sikoja lähtee osastolta joko teuraaksi tai jatkokasvatusosastolle 13 viikon kuluttua saapumisestaan. Seuraavan viikon aikana osasto pestään, desinfioidaan ja kuivataan ennen seuraavaa porsaserää. Uudet porsaat saapuvat osastolle 14 viikon välein.Kasvatusosaston tyhjentyminen varmistetaan siirtämällä hitaimmin kasvaneet siat jatkokasvatusosastolle. Tämä pieni osasto tyhjennetään kahden viikon jälkeen. Jatkokasvatusosastossa ei kasvateta usean eri saapumiserän porsaita.


Rakennuksen periaatteet • pituus 48,47 m

 • leveys 51,57 m

 • huonekorkeus 3 m

 • kasvatusosastot ovat poikittain rakennuksen harjaan nähden

 • keskellä on pitkittäinen huoltokäytävä, josta kuljetaan osastoihin. Huoltokäytävän seinät ovat kattoa kantavia rakenteita.

 • käytävän päässä on lastauslaituri

 • rehustamo ja sosiaalitilat ovat sikalan päädyssä, kuitenkin sikalan rungon sisällä.

 • kuivarehusiilot ovat ulkona

 • rehustamossa on tilat rypsiöljy- ja nesterehusäiliöille

 • lietelantavaraston mitoitus 2 m³/lihasikapaikka.  1720 lihasikaa tarvitsee 3440 m³ lantavarastoa ja lisäksi 300 mm sadevesivaraa.

 • rakennuksen tekninen käyttöikä on 30 vuotta. Kalusteiden ja tekniikan käyttöikä on puolet rakennuksen käyttöiästä

Helppo laajentaa


Tätä sikalaa on helpoin laajentaa rakentamalla päätyyn 7 uutta kasvatusosastoa sekä sairas- ja jatkokasvatusosastot. Laajennusvaraus pitää huomioida sikalan tonttia valitessa.


Laajennus kaksinkertaistaa sikalakoon 3440:n lihasikapaikkaan. Ruokinta pystytään hoitamaan laajennuksen jälkeenkin ensimmäisen vaiheen rehustamosta.


 

Liitetiedostot: