Ulkoinen bioturvallisuus

Bioturvallisuudella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla estetään taudinaiheuttajien tulo tilalle. Kaikki kohdat, joissa sikala on kontaktissa ympäröivän maailman kanssa ja joissa materiaalia tuodaan sisään tai viedään tilalta ulos, ovat potentiaalisia riskejä taudinaiheuttajien pääsylle tilalle.

Bioturvallisuuden kannalta olennaista

Seuraavilla toimenpiteillä voidaan vähentää tilan ulkopuolelta tulevaa tautipainetta:

 • ”Puhtaiden” ja ”likaisten” kulkuväylien ja alueiden erottaminen
 • Henkilöliikenteen oikeat rutiinit ja tehokas tautisulku
 • Oikea eläinten ja materiaalien (rehut, lääkkeet, työvälineet) vastaanotto sikalaan
 • Haittaeläinten torjunta
 • Lähtevien sikojen oikea  lastaustapa
 • Oikea raatojen käsittely
 • Lannan oikea käsittely

1.   Puhtaiden ja likaisten kuluväylien erottaminen

Tärkeä keino estää taudinaiheuttajien pääsy tilalle on selkeä “puhtaiden” ja likaisten” kulkuväylien ja alueiden erottaminen tilalla. ”Puhdas” alue on se, jonne sikoja pidetään, ”likainen” alue tilan yleiset alueet. Ennen ihmisten, eläinten ja materiaalien siirtymistä likaiselta puolelta puhtaalle puolelle on noudatettava tiettyjä hygieniakäytäntöjä. Tärkeää on, että kulkureitit ja kontaktipisteet sikalan ja ulkomaailman välillä on selkeästi varustettu siten, että tautisuojaus varmasti toteutuu.

 • määritä ”puhdas” ja ”likainen” alue ja merkitse ne selkeästi asemapiirustukseen, joka laitetaan esille tautisulun yhteyteen, jotta kaikki tulijat tietävät reitit tilalla ja sen ympäristössä
 • tee selvät sulut puhtaan ja likaisen alueen välille: portit, ovet, esteet

2.    Työntekijät ja vierailijat

Vierailijoiden määrä tulee minimoida, eli vain välttämättömät vierailut sallitaan. Vierailijoille tulee olla sisäänkäynnissä selkeät ohjeet miten tautisulku toimii ja kehen tulee olla yhteydessä.

Yleiset ohjeet vierailijoille, työntekijöille ja tuottajille:

 • Vierailijat saavat mennä puhtaalle alueelle vain omistajan luvalla
 • Kaikki vierailijat rekisteröityvät vieraskirjaan
 • Tilan ulkopuoliset vaatteet (mukaan lukien sukat) ja jalkineet riisutaan “likaisella” puolella
 • Puhelimia, kelloja tai muita laitteita ei viedä puhtaalle puolelle
 • Kädet pestään saippualla, kuivataan ja desinfioidaan ennen astumista esteen yli “puhtaalle” puolelle
 • Pue päälle puhtaat vaatteet, saappaat ja päähine
 • Saappaat pestään ja desinfioidaan joka käytön jälkeen
 • Säilytä saappaat ylösalaisin, jotta sisään ei kerry pölyä ja jotta pohjien puhtaus on helppo tarkistaa
 • Laita käytetyt vaatteet pyykkikoriin
 • Pese ja desinfioi kädet ennen poistumista

Tulostettava ohjeistus tautisulun käyöstä löytyy liitetiedostona.

3.   Ulkomaanmatkat ja ulkomaiset vierailijat 

Pukeudu kertakäyttöisiin suojavaatteisiin, jos vierailet ulkomailla kotieläintiloilla. Virustautien leviämisen estämiseksi älä mene eläintiloihin 48 tunnin sisällä kotimaassa. Sauno matkan jälkeen, pese matkalla käytetyt vaatteet ja desinfioi jalkineet. Ulkomaisia vierailijoita koskee myös 48 tunnin sääntö ja ohje suojavaatetuksesta.

Älä tuo eläinperäisiä tuotteita tuliaisiksi ulkomaan matkoilta!

4.    Tautisulku

 • ohjeet ovat selvästi näkyvillä sisäänkäynnissä
 • vieraskirja on sisäänkäynnin luona
 • seinä- ja lattiapinnat ovat helposti puhdistettavia (laatta, muovi, pinnoitettu betoni)
 • lämmitys (lattialämmitys suositeltava)
 • kaapit tai naulakot ulkovaatteille
 • pesuallas, jossa lämminvesihana “likaisella” puolella 
 • nestesaippuaa, paperipyyhkeitä ja käsiendesinfiointiainetta pesualtaan ja ”puhtaan” puolen välissä
 • selkeä este “likaisen” ja “puhtaan” alueen välillä (esim. 40-50 cm korkea penkki)
 • erikokoisia puhtaita haalareita, sukkia, saappaita ja lakkeja
 • kunnolliset suihkutilat ja puhtaita pyyhkeitä
 • tautisulun tilat siivotaan säännöllisesti

5.   Porsaiden hankinta ja vastaanotto

Jos mahdollista, hanki porsaat vain yhdeltä toimittajalta. Selvitä tiedot lähtötilan sikojen terveydentilasta ja rokotuksista. Jos porsaita tulee useammalta tilalta, minimoi tautipaine välttämällä porsasryhmien sekoittamista jakaessasi porsaat karsinoihin.  

Porsasauton kuljettaja ajaa porsasryhmät autosta, mutta ei tule osastoon.

6.   Rehujen kuljetus

Rehuautot muodostavat hygieniariskin. Rehuauto ja kuljettaja saavat tulla vain tilan “likaiselle” alueelle. Rehusiilot ja niiden täyttöpaikat tulisi sijoittaa siten, että rehujen vastaanotto voi tapahtua turvallisesti.

Säkkirehulla tulee olla 1 viikon seisonta-aika.

7.   Tuotantotarvikkeiden ja lääkkeiden käyttöönotto

Työkalut, laitteet ja lääkkeet saattavat olla saastuneet taudinaiheuttajilla. Kun materiaalit hankitaan, huomioidaan tarvittava seisonta-aika. Suositeltava seisonta-aika on 1 viikko suljetussa huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C.

8.   Lähtevien sikojen lastaus

 • Autojen tulisi aina olla tyhjiä, puhdistettuja ja desinfioituja
 • Siat, jotka ovat olleet kosketuksessa autonkuljettajan tai auton kanssa eivät koskaan palaa takaisin sikalaan
 • Sairaita tai vammautuneita sikoja ei saa ottaa puhtaaseen osastoon
 • Kuljettaja ei saa tulla sikalaan

Jotta sikojen paluu sikalaan voidaan estää, on käytettävä kolmivaiheista järjestelmää. Vaihe 1: siirrä lihasiat

9.   Raatojen säilytys keräilyä varten

Raadonkeräilyautot muodostavat riskin eläintautien leviämisestä tilalta toiselle. Raatojen keräilypisteen tulisi olla mahdollisimman kaukana sikalasta ja sellaisessa paikassa, että raatoauton reitti ei risteä esim. rehujen kuljetusreitin kanssa. Kutakin kylmäkonttia varten tulisi olla käytössä kaksi kuljetussäiliötä, joista toinen on käytössä ja toinen karanteenissa.

Keräilypäivänä tyhjennettävät kuljetussäiliöt viedään keräilypisteeseen, jossa raatoauton kuljettaja tyhjentää ne. Tyhjennyksen jälkeen säiliöt pestään ja desinfioidaan sumuttamalla. Puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen säiliöt viedään tyhjennyspaikan ja kylmälaitteiston välillä olevaan säilytyspisteeseen.

Ennen täysien kuljetussäiliöiden vientiä keräilypisteeseen, tyhjät (desinfioidut ja karanteenissa pidetyt) siirretään kylmälaitteistoon.  Tämän työn tekee henkilö, joka ei saman päivän aikana enää mene sikalaan ja joka käyttää muita kuin sikalassa käytettäviä suojavaatteita.

Löytyisikö sopiva kuva? Ulla löytää Raatopäivä -kansiosta

10.Haittaeläinten torjunta

Haittaeläimet, kuten linnut, jyrsijät ja hyönteiset voivat tuoda taudinaiheuttajia sikalaan ja levittää niitä. Myöskään koirat ja kissat eivät kuulu sikalaan, vaan ainoat sallitut eläimet sikalassa ovat siat.

 Jyrsijät ja linnut:

Tuotantorakennusten ympärillä maan tulisi olla puhdasta, kuivaa ja ilman kasvipeitettä, jotta rotilla ja hiirillä ei ole piilopaikkoja rakennusten läheisyydessä. Seinissä ja ovissa olevat reiät tulee korjata ja tuloilma-aukot tulee peittää verkoilla (max 1x1 cm silmäkoko). Kun ovia pidetään kesällä auki, oviaukot varustetaan verkko-ovin, joilla estetään jyrsijöiden ja lintujen pääsy sikalaan.

Myrkkysyötit jyrsijöitä varten asetetaan 15 m:n välein sikalan ulkoseinille, lisäsyötit sisätiloihin ja rehusiilojen ympäristöön. Sikalan sisällä syötit asetetaan käytäviin ja välikatolle.

Syötit vaihdetaan 4-6 viikon välein. Syöttien paikat on numeroitu ja merkitty pohjapiirrokseen. Havainnot syöttien kulutuksesta ja jyrsijöistä kirjataan muistikirjaan, jotta voidaan toimia tarpeen mukaisesti.

Kärpäset:

Tehokas kärpästorjuntaohjelma alkaa hyvällä hygienialla; rehujätteiden poistolla, osastojen pesulla ja lietesäiliöiden tyhjennyksellä. Lisäksi sikalalla tulee olla kärpästorjuntaohjelma. Kärpäsiä voidaan torjua petokärpäsillä tai toukkia tuhoavilla kemikaaleilla.

11. Lannan käsittely

Lannanlevityskalustoa käytetään usein useammalla tilalla, mikä aiheuttaa tautiriskin. Lannankuljetuskalusto saa kulkea vain ”likaisella” alueella. Mitä kauempana kaluston täyttöpiste on sikalasta, sitä parempi. Lietesäiliön ilma saattaa olla saastunutta, joten kuljetuskaluston täyttöpisteen tulee olla mahdollisimman kaukana sikalan ilmanottoaukoista.

On suositeltavaa, että sikalan ympärillä oleville pelloille levitetään vain sikalan omaa lantaa. Jos tämä ei ole mahdollista, on käytettävä muiden eläinlajien lantaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Liitetiedostot: