Terveydenhuolto

Sikojen terveydenhuolto on terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämistä ja edistämistä taloudellisen tuloksen parantamiseksi sekä sikojen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Terveydenhuollolla tarkoitetaan sekä ennaltaehkäiseviä terveydenhoidollisia että sairaudenhoidollisia toimenpiteitä sikojen terveydentilan parantamiseksi.

You voted 'down'.