Terveydenhuolto

Sikojen terveydenhuolto on terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämistä ja edistämistä taloudellisen tuloksen parantamiseksi sekä sikojen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Terveydenhuollolla tarkoitetaan sekä ennaltaehkäiseviä terveydenhoidollisia että sairaudenhoidollisia toimenpiteitä sikojen terveydentilan parantamiseksi.