Sisäinen bioturvallisuus

Sikalan sisäisellä bioturvallisuudella (= hygienia) pyritään estämään tautien leviäminen sikalan sisällä osastosta toiseen tai eläimestä toiseen osaston sisällä. Hyvä hygienia ja eri-ikäisten ja terveydentilaltaan erilaisten eläinten pitäminen erillään ovat tässä tärkeimmät työkalut.

Sikalan hyvällä hygienialla voidaan vähentää taudinaiheuttajien leviämistä sikalan osastosta toiseen tai edellisestä sikaerästä seuraavaan. Hyvällä ruokintahygienialla voidaan parantaa rehuhyötysuhdetta.

Hyvässä sikalahygieniassa oleellista:

 • Oikeat pesu- ja desinfiointitavat
 • Oikeat päivittäiset rutiinit (työjärjestys, jalkineiden ja vaatetuksen puhtaus)
 • Eläinten siirrot
 • Eläinryhmien sekoittamisen välttäminen
 • Ruokintalaitteiston ja juomavesijärjestelmän hygienia

Pesu ja desinfiointi

Osaston pesu:

 • Poista kiinteä aines harjalla tai lapiolla
 • Lisää puhdistusaine ja liota ohjeen mukainen aika
 • Älä käytä liian korkeaa painetta, veden lämpötila > 54°C
 • Varmista, että kaikki orgaaninen lika on poistunut
 • Anna pintojen kuivua, kunnes ovat hieman kosteat

 Tärkeää:

 • pese kaikki eläinten kontaktipinnat (ei vain niitä, jotka näkyvät karsinassa seistessä)
 • pese myös 1 m:n yläpuolelta (seinät, katto, ruokintaputket jne.)
 • pese keskikäytävä
 • pese liemiruokkijan alastuloputket sisäpuolelta
 • pese osastossa käytettävät välineet
 • käytä hengityssuojainta

 Osaston desinfiointi:

 

 • tarkista, että osasto on kunnolla puhdistettu
 • aloita desinfiointi, kun osasto on melkein kuiva (ei näkyvää vettä pinnoilla)
 • varmista, että kaikki pinnat kastuvat kunnolla desinfiointiaineella
 • desinfioi kaikki pinnat 1,2 metrin korkeuteen lattiatasosta
 • huuhtele desinfiointiainejäämät 5 tunnin kuluttua (erityisesti kaukaloista)
 • kuivata osasto täysin kuivaksi vähintään 20 °C lämpötilassa         

Tärkeää:

 • älä aloita desinfiointia kun ilmassa on vesisumua
 • desinfioi osastolla käytettävät välineet
 • desinfioi keskikäytävä
 • käyty suositeltua laimennusta
 • huomioi tuotekohtainen alin käyttölämpötila
 • käytä hengityssuojainta

Päivittäiset rutiinit:

Estä taudinaiheuttajien leviäminen oikeilla työtavoilla:

 • käytä joka päivä puhtaita haalareita
 • aloita työt nuoremmista sioista ja siirry vanhempiin
 • pese ja desinfioi saappaat osastojen välillä
 • varaa kullekin osastolle omat välineet
 • tarkista viimeiseksi osastot, joissa on terveysongelmia
 • käy sairasosastolla päivän lopuksi
 • vaihda ruiskun neulat vähintään osastoittain ja puhdista injektioruiskut säännöllisesti
 • pese kädet ja puhdista saappaat käsiteltyäsi sairaita tai kuolleita eläimiä

 

 

 

 

 

Eläinten siirrot:

 • siirrä sairaat siat kärryllä sairasosastoon
 • siirrä sikoja vain puskuriosastoon, ei osastolta toiselle
 • pese käytävä heti sikojen siirron jälkeen

Eläinten siirrot aina pois päin, ei koskaan takaisin päin.

Vaihtoehdot ovat: 

 1. lihasikaosastosta teurasautoon
 2. lihasikaosatosta puskuriosastoon ja sieltä teurasautoon
 3. lihasikaosastosta sairasosastoon ja sieltä teurasautoon
 4. lihasikaosastosta sairasosastoon, siirto puskuriosastoon ja sieltä teurasautoon

Sikojen siirrot osastoista takaisin päin aiheuttavat suuren eläintautiriskin!

Eläinryhmien sekoittumisen välttäminen

Vältä sikaryhmien sekoittamista tautiriskin ja tappelun aiheuttamien vammojen välttämiseksi. Tee välttämättömät siirrot mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Ruokintalaitteiston puhdistus

Joka päivä:

 • rehukaukalot: poista rehujäämät, lanta ja virtsa
 • huuhtele jäännösrehulinja ottamalla puhdas vesi sekoitussäiliöön liemirehulinjaston kautta

Joka viikko:

 • pese sekoitussäiliö ja käyttövesisäiliö painepesurilla ja kuumalla vedellä
 • laske pesuvesi viemäriin, älä käytä seuraavan ruokinnan nesteenä

Varastosäiliöt:

 • pese nestemäisten raaka-aineiden säiliöt joka kerta kun ne tyhjenevät
 • laske pesuvesi viemäriin

Kuivarehusiilot:

 • tyhjennä ja puhdista vähintään kahdesti vuodessa

Puhdasvesisäiliö:

 • tyhjennä ja pese puhtaan veden säiliö kahden kuukauden välein

Juomavesi

Laatu

Jos käytät oman kaivon vettä sikojen juomavetenä, tarkista laatu kerran vuodessa lähettämällä näyte analysoitavaksi. Tampereen teknillisen yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan jopa kolmannes haja-asutusalueiden kaivovesistä on loppukesästä huonossa kunnossa.

Ota näytteet sekä kaivosta että vesinipoista, jotta voidaan tarkistaa muuttuuko veden laatu vesiputkistossa. Ota vesinäytteet steriloituihin pulloihin, jotta myös veden mikrobiologinen laatu voidaan analysoida.

Jos analyysitulokset osoittavat veden rautapitoisuuden on liian korkeaksi, on juomavesijärjestelmään asennettava suodattimet raudan poistamiseksi. Veden korkea rautapitoisuus vähentää sikojen juomaveden kulutusta ja lisää haitallisten bakteerien kasvua juomavesijärjestelmässä.

Juomavesijärjestelmän puhdistus:

Kunkin osaston juomavesiputkisto tulee puhdistaa säännöllisesti vetyperoksidipohjaisella desinfiointiaineella. Jos lisäät aineen viimeisenä päivänä ennen osaston tyhjentämistä, isot siat juovat sen ja täyttävät linjan vedellä. Huuhtele linja puhtaalla vedellä osaston tyhjennyttyä. Juuri ennen uusien porsaiden saapumista huuhtele linja uudelleen. Varmista myös alastuloputkien huuhtelu painamalla jokaista nippaa 5-10 sekunnin ajan.