Ruokinta

Oikea ruokinta vaikuttaa sikojen kasvunopeuteen. Tämän käsikirjan tavoitteena on saada sika kasvamaan yli 950 grammaa päivässä ja sikaosasto kiertämään 3,7 kertaa vuodessa. Näin tuotetaan lihaa 320 kg / sikapaikka / vuosi (nykyään keskimäärin 260 kg). Ruokinta siis vaikuttaa ratkaisevasti myös sikalan kiinteisiin kustannuksiin ja kasvatuksen aiheuttamaan ympäristökuormaan.  

Rehukustannus on noin 40 % kaikista lihasiantuotannon kustannuksista. Ruokinnan kustannuksiin voidaan vaikuttaa eniten varmistamalla, että kaikilla sikalan sioilla on edessään rehua, joka on

 • ravintoainesisällöltään kasvuvaiheen mukainen
 • sopivan hienoksi jauhettu
 • mikrobiologisesti korkealaatuinen
 • maittava

Täsmällinen ja oikein tehty ruokinta alentaa rehuhyötysuhdetta ja siten rehukustannuksia tuotettua lihakiloa kohti huomattavasti enemmän kuin rehuraaka-aineiden hinnanvaihtelut. 

Taloudellisen ruokinnan avaimena on 10 % onnistuneita hintaneuvotteluja 90 % rehun analysointia, optimointia, havainnointia ja korjauksia.

Ruokinnan kokonaisuus

Ruokinnan onnistuminen riippuu sarjasta yksinkertaisia toimenpiteitä, joihin yleensä löytyy valmis ja koeteltu ratkaisu. Seuraava prosessikaavio kuvaa ruokinnan kokonaisuutta:

 • rehuraaka-aineiden analysointi
 • rehun varastointi 
 • sikaerän tavoitteiden asettaminen ja rehun optimointi kasvuvaiheen mukaan 
 • rehun jakelu
 • ruokinnan päivittäinen seuranta ja havainnointi 
 • sikaerän teurastuksen jälkeiset havainnot ja tunnuslukujen laskeminen 
 • parannukset ja korjaavat toimenpiteet seuraavaan erään