Rehukäyrät tietokoneelle

Rehukäyrällä tarkoitetaan lihasian kasvuvaiheen mukaan säädettyä ruokintalaitteen annostelemaa rehumäärää. Rehukäyrä vaikuttaa sian kasvuun, rehuhyötysuhteeseen ja sian hyvinvointiin.

Lihasikojen päivittäiset rehuannokset syötetään ruokintalaitteistoa ohjaavalle tietokoneelle esim. alla olevan ruokintasuosituksen mukaisesti. Rehu annostellaan karsinakohtaisesti syötettyjen eläintietojen mukaan. Saapuvien välitysporsaiden rehukäyrä tulee säätää alkupainon mukaan!

Koska ohjaustietokone muuntaa rehukäyrän mukaiset päiväannokset kiloiksi kuiva-ainetta tai kiloja, on tärkeää, että koneelle on syötetty käytettävistä raaka-aineista mahdollisimman tarkat rehuyksikköarvot ja kuiva-ainepitoisuudet. Kuiva-ainepitoisuus vaihtelee erityisesti liemimäisissä sivutuotteissa. On myös tiedettävä, missä yksiköissä tiedot syötetään ohjaustietokoneelle (esim. MJ/kg ka vai MJ/kg). Pyydä tarvittaessa lisäohjeita laitteiston toimittajalta.

Parhaan päiväkasvun saavuttamiseksi ja rehuhyötysuhteen optimoimiseksi tulee sikojen päästä mahdollisimman hyvään kasvuun 60 elopainokiloon asti. Kasvupotentiaali saadaan hyödynnettyä, kun ravintoaineiden saanti on riittävä. Rehuseoksen täytyy sisältää runsaasti ravintoaineita alkukasvatuksessa (energiaa, valkuaista ja kuiva-ainetta). Alkukasvatuksessa maksimaalinen rehun syönti varmistetaan säätämällä rehukäyrää syönnin mukaan siten, 20-30 % venttiileistä joudutaan annoksia vähentämään suhteessa käyrään (muussa tapauksessa käyrä on liian alhainen).

Loppukasvatuksessa tulisi rehuannoksia rajoittaa, jotta siat eivät syö liikaa. Liian suuri rehunkulutus loppukasvatuksessa heikentää rehuhyötysuhdetta ja alentaa liha-%:a. Jotta siat tulevat rajoitetulla ruokinnalla kylläisiksi, tulee loppukasvatusrehun sisältää enemmän kuitua kuin alkukasvatusrehun. Liemiruokinnassa seoksen täyttävyyttä voidaan lisätä myös alentamalla seoksen kuiva-ainepitoisuutta.

Vaikka laitteisto synkronoisi rehukäyrän automaattisesti sikojen syöntimäärän mukaan, automatiikan toimintaa ja rehukäyrän muutoksia tulee seurata, sillä sensorien toimintavarmuus ei ole sataprosenttinen. Käsipäätteen avulla voidaan venttiilikohtaiset ruokinnan muutokset tehdä päivittäisen eläinten seurannan yhteydessä ja tiedot purkaa ja päivittää liemiruokkijan ohjaustietokoneelle. Tässä esimerkki ohjaustietokoneelle syötettävistä rehukäyristä risteytyslihasioille.

 

 

 Rehukäyrä ry & MJ

 

Leikkojen ja imisien rehukäyrät poikkeavat toisistaan erilaisen syöntikäyttäytymisen ja kasvupotentiaalin vuoksi. Imisät voidaan ruokkia vapaasti n. 80 kilon painoon asti (rehuannos kasvaa suoraviivaisesti). Leikoilla ruokintaa rajoitetaan noin 60 elopainokilon jälkeen, ja noin 80 kilon painossa siirrytään tasaiseen rehuannokseen/pv.Rehukäyrä MJ