Rehujen bioturvallisuus ja varastointi

Rehujen bioturvalla on tärkeä merkitys estettäessä taudinaiheuttajien pääsy sikalaan. Hyvä riskien hallinta rehuraaka-aineiden hankinnassa ja varastoinnissa on tärkeää sikojen terveyden ja myös tuottajan taloudellisen tuloksen kannalta. Hyvillä rehusiiloilla voidaan varmistaa rehuraaka-aineiden hygienisen laadun säilyminen ja vähentää rehun haaskaantumista. Kuivarehusiilojen ja nestemäisten rehukomponenttien hankintaa suunniteltaessa tulee huomioida myös niiden puhdistettavuus.

Siisti rehusiilojen ympäristö ja purkualueen kova alusta ylläpitävät hyvää rehuhygieniaa.