Pesu ja desinfiointi

Oikein ja säännöllisesti suoritetulla pesulla ja desinfioinnilla parannetaan hygieniaa, pienennetään varsinkin nuoriin sikoihin kohdistuvaa tautipainetta, vähennetään lääkityksen tarvetta mm. suolistohäiriöitä vastaan sekä pienennetään maksahylkäyksien määrää. Pesu- ja desinfiointitauko luo aikaeron teuraaksi menneiden ja uusien porsaiden välille ja näin estää mikrobien leviämisestä kasvatuserästä toiseen.

Esityöt           

Poista kaikki mekaanisesti irtoava lika ja ylimääräinen tavara ennen pesua. Lietekuilut olisi hyvä tyhjentää pari päivää ennen pesua. Tämä vähennetään lantakaasujen pitoisuutta hengitysilmassa. Asianmukaisten suojavarusteiden (sadepuku, kumisaappaat, hengitys- ja kuulosuojaimet) käyttö parantaa työturvallisuutta, varsinkin desinfioitaessa.

Liotus             

Sikalaa kannattaa liottaa yön yli ennen pesun aloittamista. Tämä nopeuttaa ja helpottaa  pesua. Sikaosaston sumutusjärjestelmällä saadaan kunnollinen lioitus aikaiseksi helpolla.

Varsinainen pesu

Varsinaiseen pesuun suosittelemme kuumapainepesurilla. Paras tulos valkuaispitoisen lian irrottamiseksi saadaan +60°C lämpötilassa, kuumempi vesi polttaa valkuaisen kiinni pintaan. Pesussa tulisi käyttää kohtuullista painetta. Liian kova paine rikkoo huokoisia betonipintoja, jolloin niiden puhdistus on jatkossa entistä vaikeampaa. Pesuaineena voidaan käyttää tarkoitukseen soveltuvia peseviä desinfiointiaineita. Ensin pestään lattiasta ja karsinan seinistä suurin lika pois lantaritilälle. Tämän jälkeen katto ja seinät sekä karsinan seinät ja lattia uudelleen.

Desinfiointi

Ennen desinfiointia sikalan pitää kuivahtaa, koska desinfiointiaineet tehoavat heikosti veden kyllästämillä pinnoilla. Kuivuminen nopeutuu lattia- ja osaston lämmitysjärjestelmien sekä lisälämmityksen (sähköpuhallin) avulla. Desinfioinnin suorittamiseen voi käyttää esim. reppuruiskua. Joissakin painepesureissa on mahdollisuus laittaa desinfiointiaine myös sen kautta. Suosittelemme ainakin karsinan lattian ja seinien sekä ruokakaukaloiden desinfiointia alle 1,5 metrin korkeudelta. Varmista, että annos on oikea tuotteen ohjeista. Desinfioinnin aikana on aina syytä käyttää hengityssuojainta!

Kuivaus

Pesun ja desinfioinnin jälkeen sikalan tulee kuivua kunnolla, koska taudinaiheuttajat eivät selviydy puhtailla ja kuivilla pinnoilla. Lämpö nopeuttaa kuivumista ja samalla osaston lämpötilaa nostetaan välitysporsaiden tuloa varten.  

 

 

Pesurobotti säästää työaikaa.