Ohjekirja

Ohjekirja vastuulliselle Sikatuottajalle

PossuVastuullinen sikatalous -hankkeen tavoitteena on tehokas sianlihan tuotanto, jossa sikalan nopealla kierrolla päästään hyvään tulokseen sikapaikkaa kohden. Käytännön tavoitteena on 950 g:n päiväkasvu ja 14 viikon kiertonopeus porsaiden saapumisesta uusiin porsaisiin. Nämä tavoitteet ovat käytännön kokemusten mukaan saavutettavissa tuotannon kokonaisuuden hyvällä hallinnalla.

Tämä ohjekirja antaa lihasian tuottajalle ohjeistuksen tuotannon hallintaan. Ohjekirja sisältää parhaat käytännöt päivittäiseen tuotantoon eli sikojen ruokintaan, hoitoon ja terveydenhoitoon. Ruokintatyön automatisoitumisen myötä lihasikojen ruokinnan hallinnasta on tullut raaka-ainetietojen ja liemiruokintajärjestelmien hallintaa, joka vaatii tuottajalta uudenlaista tietotaitoa. Ei ole myöskään samantekevää millaisella aikataululla sikalan tai osaston tyhjennys hoidetaan. Ilmanvaihton säädöt ovat osittautuneet kompastuskiveksi monessa suomalaissikalassa, ja tästä kokonaisuudesta on koottu kattava tietopaketti. Tehokkaan tuotannon peruskivi on luonnollisesti toimiva rakennus. Sikalan suunnittelusta, rakennusprojektin hallinnasta ja itse rakennuksen mitoituksista on koottu oma ohjeistuksensa. Rakennusta koskevia tietoja voidaan soveltaa uusinvestointien lisäksi myös korjausrakentamisessa ja laajennushankkeissa.

Paras suomalaisen sianlihantuotannon kannattavuus saavutetaan hyvällä yhteistyöllä ketjun toimijoiden kesken. Ohjekirja on ensisijaisesti tarkoitettu tuottajille ja sikalatyöntekijöille parhaiden käytäntöjen käsikirjaksi, mutta toivomme sen hyödytävän myös alan opiskelijoita, neuvojia, rehumyyjiä, eläinlääkäreitä ja muita sikatilan sidosryhmiä.