Lihasikalan terveydenhuoltojärjestelmä

Lihasikalan terveydenhuollon rungon muodostavat säännölliset eläinlääkärin käynnit, joista on sovittu terveydenhuoltosopimuksessa eläinlääkärin kanssa. Teurastamot ostavat teuraita vain tiloilta, jotka kuuluvat keskitetyn terveysluokitusrekisterin (Sikava) nk. kansalliselle tasolle.

Tilakäynnillä käydään aluksi läpi lihantarkastustulokset joko teurastamon lähettämältä raportilta tai Sikavasta. Niiden perusteella voidaan paikantaa sikalan terveysongelmat ja kiinnittää huomiota niiden syihin sikalakäynnillä.

Terveydenhuoltokäynnillä eläinlääkäri käy lävitse mm.:

  • rekisteröidään kuolleisuus edellisen kasvatuserän aikana tai yhdistelmissä edellisen kolmen kuukauden aikana 
  • tarkistetaan virikkeiden käyttö. Virikkeiden käyttö on tärkeimpiä hännänpurennan ehkäisytoimia, ja sen tarkistavat myös tukivalvontaa suorittavat viranomaiset
  • käydään läpi tautitilanne. Ensin rekisteröidään Sikavan kansalliseen tasoon sisältyvät taudit, toisena eläinliikennettä rajoittavat taudit ja viimeisenä ryhmänä muut taudit.
  • kirjataan havainnot yksittäisistä eläimistä.  Nämä havainnot ja lihatarkastuksen tiedot ovat hyvin lähellä toisiaan
  • arvioidaan, onko tilalla eläimiä, jotka olisi pitänyt lopettaa. Eläinlääkäri tarkistaa vuosittain tilan osaamisen oikeasta eläinten lopettamisesta ja hyväksyttävästä raatojen hävittämisestä
  • tarkistetaan lääkkeiden oikea säilytys, vanhentuneiden lääkkeiden hävitys ja lääkekirjanpito. Lääkekirjanpito luo samalla tiedon tilalla lääkehoitoa vaativista sairauksista ja mahdollistaa toimet terveystilanteen parantamiseksi ja lääkitystarpeen vähentämiseksi. Eläinlääkärillä on myös velvollisuus tarkistaa, että tila osaa lääkkeiden oikean antotekniikan.

Käynnin yhteydessä käydään läpi lääkitysrutiinit ja tarvittavat lääkitysohjelmat.  Käynnin lopuksi eläinlääkäri antaa suositukset tehtävistä parannuksista. Terveydenhuoltokäynnistä eläinlääkäri täyttää lomakkeen, jonka hän tallentaa Sikavaan.

Liitetiedostot: