Liemiruokinta

Ylivoimaisesti yleisin ruokintamuoto lihasikojen ruokinnassa on liemiruokinta. Se tarjoaa monia etuja verrattuna kuivaruokintaan:

  • parantunut kasvu ja rehuhyötysuhde
  • liemirehu on maittavaa
  • mahdollistaa erilaisten nestemäisten sivutuotteiden käytön
  • ruokintatyö kevenee
  • vähentää rehupölyongelmia sikalassa
  • rehun kulutuksen seuranta helppoa
  • oikein tehdyssä sekoituksessa päästään tasaiseen seokseen ja lajittumisongelmat ovat vähäiset

Ruokintalaitteiston oikea toiminta edellyttää kuitenkin säännöllistä eläinten ja laitteiston toiminnan tarkkailua ja tarvittaessa säätöjä. Laitteiston systemaattinen virhe (esim. raaka-aineiden punnituksessa tai annosten jakelussa) tai väärät asetukset (esim. liian alhainen kuiva-aine, joka johtaa seoksen korkeaan täyttävyyteen) voivat aiheuttaa tuottajalle suuret tuotannon menetykset sikojen hitaan tai epätasaisen kasvun muodossa.

Laitteiston käyttöönottovaiheessa täytyy aina varmistaa, että ohjaustietokoneelle asetetaan oikeat perustiedot, kuten rehukäyrät, raaka-ainetiedot ja seoksen kuiva-ainepitoisuus.  Ostajan on vaadittava, että myyjä tekee ruokintalaitteeseen oikeat asetukset ja kouluttaa ostajan laitteiden käyttöön.

Laitteiston ennakoivat huollot (kuluvien osien tarkistukset ja kuluneiden osien vaihdot) ovat erittäin tärkeitä, samoin kuin varaosien varastojen ylläpito. Häiriötilanteissa sikojen ruokinta keskeytyy ja seurauksena on sikojen kasvun hidastuminen ja häiriökäyttäytyminen.

Raaka-ainekoostumukseltaan optimoitu ja huolella valmistettu liemirehu maittaa hyvin ja kasvattaa lihasiat nopeasti.