Ilmanvaihdon tarkastus


Onko eläimillä terveysongelmia, onko liian kylmä tai liian lämmin tai ovatko energiakustannukset liian korkeat?


Tarkistuta ilmastointi. Ilmastoinnin tarkistuksen aikana kaikki ilmastointiin ja lämmitykseen liittyvät asiat tarkastetaan. Seuraavat tekijät otetaan huomioon: • Raitisilmalaitteiden koko ja rakenne.

 • Tuulen vaikutuksen rajoittaminen (hyvin tärkeää)

 • Nykyisen ilmanjakojärjestelmän arviointi, (esim. vintin tuuletus, raitisilmaluukut, yhdistetty tuuletus, jne.)

 • Ohjaustietokoneen asetukset.

 • Lämpötila-antureiden, mittaussiipien ja poistopuhaltimien tarkastus.
 • Lämpöhukan tai vuotavan ilman jäljitys infrapunakameralla. Infrapunakameralla näkyy sellaista, mitä paljaat silmät eivät havaitse. Tässä hieman esimerkkejä:

 Ilmavuodot katon ja seinän välistä                                           Hiirten vahingoittamaa eristettä.


 

 • ilmavirtaus voidaan todeta savulla.

 


Ilmastointitietokone:


Tärkeintä ilmanvaihtotietokoneessa on helppokäyttöisyys. Jos tietokone ei ole helppokäyttöinen, sen ominaisuudet eivät tule käytetyksi hyväksi ja virheitä sattuu helposti. Säätökäyrän käyttäminen ainakin porsaille sekä lihasioille/ensikoille on tärkeää. Käyrä mukauttaa ilmastoinnin vähitellen sikojen vaatimuksille lihotuskauden aikana. Kaikkien tietokoneiden periaatteet ovat yleensä samat ja seuraavat asetukset täytyy tehdä kaikille tietokoneille:


Lämpötilan asetusarvo:


Poistopuhallin toimii nopeammin lämpötilan ollessa asetusarvoa korkeampi. Kun lämpötila on tätä arvoa alempi, tuuletin siirtyy minimi teholle.


Lämmityksen päälle kytkeytymislämpötila:


Kun lämpötila laskee alle kytkeytymislämpötilan lämmitys kytkeytyy päälle. Lämpötilan asetusarvon ja lämmityksen asetusarvon välisen eron tulee olla 1 aste.


Minimi-ilmanvaihto:


Minimi-ilmanvaihtoa tarvitaan hyvän ilmanlaadun saavuttamiseksi. Minimi-ilmanvaihto riippuu eläinten painosta.


Maksimi-ilmanvaihto:


Kun huonelämpötila on asetusarvon yläpuolella, ylimääräistä tuuletusta tarvitaan vain kontrolloimaan huonelämpötilaa. Maksimi-ilmanvaihtoa tarvitaan vain kuumina päivinä. Maksimi-ilmanvaihto riippuu eläinten painosta.Säätöväli:


Minimi- ja maksimi-ilmanvaihdon välillä on lämpötilaero, joka on säätöväli.  Säätövälillä tarkoitetaan montako astetta lämpötilan tulee nousta, jotta poistopuhallin siirtyy minimi ilmanvaihdosta maksimi poistotehoon.


Esimerkiksi: Lämpötilan asetusarvolla 22 °C ja säätövälillä 5 °C ilmanvaihto on maksimissaan 27 °C:ssa. Ilmanvaihdon taso muuttuu lineaariseksi 22 °C ja 27 °C välillä.


 


Virheitä ilmastoinnin hallinnassa:


Inhimilliset erehdykset aiheuttavat paljon ongelmia, esimerkkeinä liiallinen kylmyys, liiallinen kuumuus, ilman huono liikkuminen, tuulen vaikutus, likaiset karsinat, huono ilman laatu, jne. Kaikki nämä ongelmat aiheuttavat suuremman terveysriskin eläimille.


 


Liiallinen kuumuus tai liiallinen kylmyys:


Liiallinen kylmyys tai kuumuus voi aiheutua useasta tekijästä, esimerkiksi: • Liikaa tai liian vähän ilmanvaihtoa.

 • Lämmitysjärjestelmä ei toimi hyvin.

 • Lattian lämpötila on liian korkea.

 • Katossa ei ole tarpeeksi eristystä.

 • Lämpötila-anturi on väärässä paikassa.

 • Lämpötila-anturi näyttää väärää lämpötilaa.

 • Mittausssivikko ei toimi kunnolla.

 • Raitisilmaluukut ovat  liian pieniä tai niitä ei ole tarpeeksi.

 • Väärät ilmastointiasetukset tietokoneella.

  


Ilman huono liikkuminen: • Jos raitisilmaluukut ovat liian suuria tai ovat liikaa auki,  alipainetta ei ole tarpeeksi ilman riittävään liikkumiseen.

 • Lämmitysjärjestelmää ei ole asennettu oikein.

 • Jos sisällä sijaitseva ilmanottoaukko on liian pieni, ilma liikkuu liian nopeasti.

 • Ilmavuodot huoneessa vaikuttavat ilman liikkumiseen.

Tuulen vaikutus: •  Tuulen vaikutus osastossa johtuu liian suuresta ilmanottoaukosta. Ainoa ratkaisu tähän ongelmaan on tehdä säädettävä ilmanottoaukko. Talvella (marraskuu – maaliskuu) aukon voi pienentää 20 %:iin kesäkauden aukosta.

Likaiset karsinat:


Likaisiin karsinoihin on monta syytä: • Lattialämpötila on liian korkea (korkeampi kuin 30 °C lattian pinnalla).

 • Lattialämmitys on päällä liian kauan.

 • Veto makuualueella

 • Huonelämpötila on liian korkea

Huono ilman laatu:


Jos ilman laatu on huono, ammoniakki-/kosteustaso on yleensä liian korkea. Nämä voivat aiheutua useasta tekijästä: • Ilmanvaihdon taso on liian alhainen.

 • Likaiset karsinat.

 • Raitis ilma virtaa lietekouruun ja nostaa ammoniakkia ostolle.

 • Ilman huono liikkuminen huoneessa.

Virheiden välttämiseksi ja hyvän ilmastointijärjestelmän varmistamiseksi ilmastoinnin hallinnassa on tärkeää suorittaa seuraavat toimenpiteet: • Valitse ilmanvaihtojärjestelmä eläinten mukaan.

 • Tee sitten piirustukset ja laskelmat kyseiseen ilmanvaihtojärjestelmään perustuen.

 • Pyydä 2–3 tarjousta ja valitse se yritys, joka ei ole halvin, vaan se, joka on paras kyseisen ilmastointijärjestelmän toimittamisessa.

 • Aseta oikeat asetukset. Asetukset ovat hyvin tärkeitä 100-prosenttisen ilmanvaihdon takaamiseksi.