Hoito

Lihasikojen hoidossa keskeistä on eläinten seuranta ja oikeat toimenpiteet. On tärkeää tarkastaa sikalan kaikki osastot päivittäin ja tehdä havaintoja sikojen ruokahalusta, käyttäytymisestä, terveydentilasta ja sikalan ilman laadusta. Osa hyvää hoitoa on myös osastojen ja ruokintalaitteiston puhtaanapito sekä riittävät virikkeet (kuivikemateriaalit ja lelut).