Havainnointi, mittaus ja kehittäminen

Ruokinnan onnistumista pitää seurata tuotantotulosten ja myös toteutuneitten rehukustannusten perusteella. Rehut ovat lihasiantuotannossa suurin kustannuserä porsaan jälkeen, ja ruokinnan onnistumisella on myös ratkaiseva merkitys eläinten terveyden ja yleisen hyvinvoinnin kannalta.

Päivittäinen seuranta ja toimenpiteet

Ruokinnan onnistumista voidaan arvioida tarkkailemalla sikojen syömiskäyttäytymistä ja painon kehitystä. Myös hännänpurenta, levottomuus ja aggressiivisuus voivat olla merkkejä ongelmista rehun maittavuudessa tai rehuannoksen riittävyydessä.

 Seuraa päivittäin:

1. Syöntikäyttäytyminen, kaukalon tyhjentyminen:

 • kaukalo tyhjenee nopeasti ja nuollaan puhtaaksi -> nosta rehuannosta
 • kaukalossa rehua jäljellä ennen seuraavaa ruokintaa -> pienennä rehuannosta
 • siat aloittavat syönnin, mutta lopettavat pian -> tarkista rehun maku

2. Vatsojen täyteys

 • vatsat ovat täysin tyhjät ennen seuraavaa ruokintakertaa -> nosta rehuannosta

3. Lihaksikkuus

 • lihasmassan kehitys puutteellista -> tarkista rehuseoksen kuiva-ainepitoisuus ja valkuaisen määrä sekä aminohappokoostumus

4. Ulosteiden laatu

 • liian kova -> tarkista onko rehuseoksessa liian vähän kuitua, onko rehuannos liian pieni tai saavatko siat liian vähän vettä (vesinippojen toiminta)
 • normaali
 • löysä, väri normaali -> tarkista rehuraaka-aineiden laatu, erityisesti liemiraaka-aineiden käyminen
 • vetinen ripuli, poikkeava väri: merkki suolistotulehduksesta, eristä sairastuneet, selvitä syy ja hoida

Jos edellä olevissa asioissa ilmenee ongelmia, keskustele rehun toimittajan kanssa, joka voi ehdottaa muutoksia rehuseoksen koostumukseen!

Sikaeräkohtainen seuranta ja kehittäminen

Lihasikojen ruokinnan onnistumista tulee seurata myös pidemmällä tähtäimellä taloudellisesta näkökulmasta. Kalle täydentää, varustaudu näillä tiedoilla rehuneuvotteluun: goals!

 Kehittämisympärä

 

 

Hyviä indikaattoreita ruokinnan onnistumiselle ovat:

 • kasvu g/pv
 • liha-%
 • rehuhyötysuhde ry/lisäkasvukg
 • rehun hinta €/1000 ry
 • terveys

Anna rehun toimittajalle palautetta saavutetuista tuloksista, jotta kehittämistarpeet tulevat huomioiduksi rehuseoksen koostumuksen suunnittelussa!

Rehutietojen kerääminen

Rehuhyötysuhteen selvittämiseksi tarvitaan sikaeräkohtaiset todelliset tiedot rehunkulutuksesta. Liemiruokintalaitteiston ohjaustietokone tallentaa nämä tiedot, kunhan tiedot on porsaserän alkaessa nollattu ja osaston tyhjennyttyä tieto otettu talteen. Selvitä laitteiston toimittajalta mistä osastokohtaiset rehunkulutustiedot löytyvät.