Tietopankki

Kate euroa / sikapaikka!

Kannattavuuden tunnuslukuna käytetään yritystoiminnassa pääoman tuottoprosenttia. Se saadaan jakamalla yrityksen liikevoitto tuotantoon sitoutuneella pääomalla. Lukua käytetään koska sen avulla voidaan vertailla erilaisten sijoitusten tai yritysten kannattavuutta toisiinsa.

Sikalassa kannattavuus lasketaan vähentämällä sikalan tuloista muuttuvat kulut, työkulut ja poistot. Näin saatu luku jaetaan tuotantoon sitoutuneella pääomalla alla olevan esimerkin tapaan (uusi konseptisikala 1720 sikapaikkaa).