Hanke

Vastuullinen sikatalous –hanke on 2011-2014 Varsinais- Suomen ja Satakunnan ELY  - keskuksen alueella toteutettu kehittämishanke, jonka kohderyhmänä olivat alueen siantuottajat. Hanke on päättynyt, eikä sivuston sisältöä enää päivitetä. 

Hankeen tavoitteena oli parantaa ruokintaa, käyttää kiinteitä kustannuksia tehokkaammin ja parantaa dokumentointia ja tuotannon vastuullisuuden osa-alueita.

Hanke käytti hyväkseen omia asiantuntijoitaan, HKScan Finland Oy:n asiantuntijoita, MTT:n tutkijoita sekä muita asiantuntijapalveluita. 

Hankkeen kohderyhmät ja ajatukset

Toivomme, että käsikirjaa lukevat ja käyttävät:

 • sianlihantuottajat
 • sikatiloille palkattu työvoima (käännämme materiaalin soveltuvilta osin englanniksi ja venäjäksi, jotta mahdollisimman moni sikalassa työtä tekevä ymmärtää sen)
 • eläinlääkärit
 • lihanjalostusteollisuus
 • rehuteollisuus ja muut tuotantopanoksia valmistavat ja markkinoivat yritykset
 • maatalouden asiantuntijat
 • pankit ja rahoittajat
 • oppilaitokset
 • maatalouden edunvalvojat
 • muut tuotannosta kiinnostuneet

Tämä sivusto sisältää kuvauksen parhaista lihasiantuotannon käytännöistä. Sen tekijät ovat asiantuntijoita, jotka tekevät työtä sikaloissa, eivät pelkästään kirjoituspöydän takana.

Sivusto on tehty, jotta suomalainen

 • tuottaja voisi saavuttaa kansainvälisesti kilpailukykyisen kustannustason
 • sika hyvän hoidon
 • kuluttaja korkealaatuisen tuotteen

Se onnistuu parhaiten, jos kaikilla sika-alalla työskentelevillä on yhteinen näkemys parhaista tuotannon käytännöistä.

Sikaloiden vertailua

Tanskan kustannustaso edustaa hyvin tuotantokustannuksia muualla Keski – Euroopassa. Tanskan tuotantovolyymi on Suomeen verrattuna kymmenkertainen, ja tanskalainen Siantuotanto Tanskassa hyvä vertailukohde suomalaiselle. (Lähteet: Danske Svineproduction 2010, HK Agrin kustannusseuranta 2010)

Oheisen kaavion kustannukset ovat yhteenlasketut kustannukset tuotannossa emakkosikala – välikasvatus – lihasikala.

Käytännössä tanskalainen kustannustaso on saavutettavissa seuraavilla edellytyksillä:

 • Alentamalla pääomakustannuksia/lihakilo.  Tämä merkitsee nopeaa sikalakiertoa hyvällä kasvulla ja tyhjiä sikapäivä vähentämällä
 • Parantamalla rehun rehuhyötysuhdetta ja sikojen kasvunopeutta. kaikilla ruokintatyypeillä voidaan saavuttaa hyvä kasvunopeus ja sikojen tarpeen mukainen ruokinta. Olennaista on se, että ruokinnan optimointi, ruokintalaitteiden säädöt, rehun jauhatus ja varastointi sekä tuotantotulosten seuranta on hallittu tarkasti

Tavoitteena tämä merkitsee 14 viikon kiertoaikaa lihasikalassa porsaiden tulosta seuraavien porsaiden tuloon ja yli 950 gramman päiväkasvua.

Kaikissa tämän sivuston tuotannollisissa ohjeissa on tähdätty noiden tunnuslukujen saavuttamiseen.