PigProgress.net

Subscribe to <a href="http://www.pigprogress.net">PigProgress.net</a>

3D weighing in finishers: Fiction or reality?

1 päivä 13 tuntia sitten
Even the entertainment industry can leave its mark on swine production. French researchers are working to replace old-fashioned weighing cages by a 3D reconstruction devices.

ASF expands east into new territories in Russia

4 päivää 14 tuntia sitten
The year 2017 has seen African Swine Fever (ASF) creeping east beyond Russia’s Ural Mountains range, starting to pose a threat to the new regions of the country.

Tämä sivusto on luotu osana Vastuullinen sikatalous -hanketta. Hanke päättyi vuonna 2014. Sivuston sisältöä ei enää päivitetä.

Olemme säilyttäneet sivuston arkistona. Sivustolta löydät ohjekirjan, johon on kuvattu sianlihantuotannon parhaat käytännöt. Voit lisäksi laskea suuntaa antavia kannattavuus- ja tehokkuuslukuja.


ELY Satafood Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto