PigProgress.net

Subscribe to <a href="http://www.pigprogress.net">PigProgress.net</a>

Pig Progress webinar zooming in on health issues

13 tuntia 13 min sitten
Antibiotics, gut health, swine fevers and biosecurity – a lot of very timely issues these days have strong links to the theme of ‘pig health’. For Pig Progress this was reason enough to organise a webinar about this theme on Monday, May 7.

3D camera can help reduce tail biting in pigs

1 päivä 11 tuntia sitten
A high-tech system involving 3D cameras could help swine farmers spot the early warning signs of tail biting in pigs, research in the United Kingdom has revealed.

Tämä sivusto on luotu osana Vastuullinen sikatalous -hanketta. Hanke päättyi vuonna 2014. Sivuston sisältöä ei enää päivitetä.

Olemme säilyttäneet sivuston arkistona. Sivustolta löydät ohjekirjan, johon on kuvattu sianlihantuotannon parhaat käytännöt. Voit lisäksi laskea suuntaa antavia kannattavuus- ja tehokkuuslukuja.


ELY Satafood Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto