PigProgress.net

Subscribe to <a href="http://www.pigprogress.net">PigProgress.net</a>

African Swine Fever enters Hungary

4 tuntia 13 min sitten
African Swine Fever (ASF) has entered the 7th country in the European Union. Hungary reported the 1st outbreak of the viral disease within its wild boar population.

Pig Progress webinar zooming in on health issues

1 päivä 4 tuntia sitten
Antibiotics, gut health, swine fevers and biosecurity – a lot of very timely issues these days have strong links to the theme of ‘pig health’. For Pig Progress this was reason enough to organise a webinar about this theme on Monday, May 7.

Tämä sivusto on luotu osana Vastuullinen sikatalous -hanketta. Hanke päättyi vuonna 2014. Sivuston sisältöä ei enää päivitetä.

Olemme säilyttäneet sivuston arkistona. Sivustolta löydät ohjekirjan, johon on kuvattu sianlihantuotannon parhaat käytännöt. Voit lisäksi laskea suuntaa antavia kannattavuus- ja tehokkuuslukuja.


ELY Satafood Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto