PigProgress.net

Subscribe to <a href="http://www.pigprogress.net">PigProgress.net</a>

Antibiotics high on British pig industry's agenda

4 päivää 16 tuntia sitten
Under the title Pig Industry Antibiotic Stewardship Programme, the British pig sector has launched a number of initiatives to achieve minimum use of antibiotics, consistent with responsible human and food-animal medicine.

African Swine Fever as number 1 problem

4 päivää 18 tuntia sitten
African Swine Fever might have been a problem in Eastern Europe for a few years now, but in Sub-Saharan Africa it has been the number 1 problem keeping investments in the pig industry at bay. Expert contributor Fernando Rodríguez explains why.

Tämä sivusto on luotu osana Vastuullinen sikatalous -hanketta. Hanke päättyi vuonna 2014. Sivuston sisältöä ei enää päivitetä.

Olemme säilyttäneet sivuston arkistona. Sivustolta löydät ohjekirjan, johon on kuvattu sianlihantuotannon parhaat käytännöt. Voit lisäksi laskea suuntaa antavia kannattavuus- ja tehokkuuslukuja.


ELY Satafood Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto