PigProgress.net

Subscribe to <a href="http://www.pigprogress.net">PigProgress.net</a>

New method for quantifying pig methane emissions

4 päivää 14 tuntia sitten
Danish researchers have proposed a novel method that could help quantify methane emissions and degradation processes associated with manure management.

Pig Progress presents Pork Production Conference

1 viikko 4 päivää sitten
What do you need to consider when building a new pig farm? Pig Progress will address that question – a very topical one in China – at the Pork Production Conference, a bilingual seminar prior to VIV China in Beijing, on Sunday, September 4, 2016.

Tämä sivusto on luotu osana Vastuullinen sikatalous -hanketta. Hanke päättyi vuonna 2014. Sivuston sisältöä ei enää päivitetä.

Olemme säilyttäneet sivuston arkistona. Sivustolta löydät ohjekirjan, johon on kuvattu sianlihantuotannon parhaat käytännöt. Voit lisäksi laskea suuntaa antavia kannattavuus- ja tehokkuuslukuja.


ELY Satafood Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto